fredag 18. juli 2014

Stønna, stunda, nuet...


Ta vare på stønna
slæpp´a inn når´a banker på.
Rødd plass åt døkk midt i søkna,
for stønna er her og nå.

 Le´a sætta sæ litt nedpå,
uansett håssen´a er.
Noe har´a å gi dæ,
Det er derfor ho er her.

 Ta gøtt vare på stønna,
og takk for den tida ho satt,
før akkurat dænna eine,
- ho kommer aldri att.

 Du trudde lengi at stænna
var nåe du skulle få
bære du engong var ferdig
med det du dreiv på med nå.

 Du fekk aldri tid tel å oftne,
de gongen da ho banke på,
og skjønte for seint at stønna
støtt er her og nå..."

Hans Ludvig Fredheim